Tek podnebne solidarnosti 2021/2022 v 5. a in 5. b

Začeli smo s tekom podnebne solidarnosti. Spoznali smo vzroke za podnebne spremembe in njihove posledice. Zavedamo se, da moramo bolje poskrbeti za naš planet. Solidarnost s tistimi, ki so jih podnebne spremembe najbolj prizadele, bomo pokazali s tekom.

Tečem, ker

  • sem solidaren s tistimi, ki jih podnebne spremebe najbolj prizadenejo.
  • mi je mar za naš planet.
  • mislim, da je potrbno zmanjšati odpadke.
  • hočem biti fit.
  • rad tečem.
  • …..

Anita Vihtelič Janež

Mednarodni dan strpnosti, 16. november 2021

Kaj je strpnost? Kdaj smo strpni do drugih? Sprejemamo in razumemo drug drugega? Spoštujemo drugačne od sebe? Smo solidarni?

Ogledali smo si dva kratka otroška filma in prebrali nekaj primerov o strpnosti in nestrpnosti v vsakdanjem življenju. Poskušali smo odgovoriti na vprašanja:

  • Kako bi želel/a, da bi drugi ravnali z mano?
  • Kako ravnam z drugimi (sošolci, starši …)? Ravnam tako, kot želim, da bi drugi ravnali z mano?

Spomnili smo se situacij, ko smo z drugimi ravnali tako, kot bi si želeli, da bi drugi ravnali z nami.

Igrali smo socialne igre. Prebrali smo odlomka iz Pastircev Franceta Bevka in Potolčenega Kramoha Prežihovega Voranca.

In ustvarjali.

Anita Vihtelič Janež

Ob mednarodnem dnevu miru, 21. septembru 2021

Anita Vihtelič Janež