Dejavnosti

Raznim dejavnostim, ki jih oblikujemo sami znotraj aktiva učiteljev podaljšanega bivanja, ali pa so plod bolj obsežnih dogodkov, akcij, natečajev ipd. na šolski, občinski, regionalni, državni, mednarodni ravni, se tekom celotnega šolskega leta začasa podaljšanega bivanja posvetimo predvsem v času, namenjenem sprostitveni dejavnosti ter ustvarjalnemu preživljanju prostega časa. Pri nekaterih sodelujejo prav vse skupine podaljšanega bivanja, dočim so pri drugih udeležene le posamezne. Nekateri dogodki so enkratne narave, s kar lepim številom pa se zadovoljni srečujemo že kar tradicionalno. Stvari, ki imajo nek cilj in višji pomen, so učencem privlačne. Z njihovo pomočjo se učijo novih znanj, empatičnosti, solidarnosti, z njimi krepijo fizično moč, zdravje, ustvarjalnost, ročne spretnosti, domišljijo …