Tek podnebne solidarnosti

V solidarnosti do ljudi revnejših držav, predvsem afriških, ki jih podnebne spremembe najbolj prizadanejo, otroci podaljšanega bivanja OŠ Idrija tečejo in sodelujejo pri gradnji krogov solidarnosti že vrsto let.

Projekt Tek podnebne solidarnosti je na Slovenski karitas oživel v okviru mednarodnega projekta ozaveščanja in izobraževanja poimenovanega V smeri podnebne pravičnosti v državah v razvoju s poudarkom na podsaharski Afriki. Takrat, v letu 2010/2011, so nastala različna didaktična gradiva za učitelje.

Pretečeni kilometri pomenijo pretečene kroge solidarnosti okrog planeta Zemlje. Obseg okrog ekvatorja meri približno 40 075 kilometrov.

Od šolskega leta 2010/2011 pa do konca 2020/2021 je bilo skupno za solidarnost pretečenih že 441 582,90 kilometrov, kar pomeni 11,02 obsega ekvatorja.

Tečemo dalje!