Projekti

Podobno kot dejavnostim se v podaljšanem bivanju po najboljših močeh priključujemo tudi raznovrstnim projektom.