Teden globalnega učenja

Teden globalnega učenja poteka od leta 1999. Organizirajo ga članice Sveta Evrope pod okriljem Centra Sever-Jug. V Sloveniji ga od leta 2006 koordinira platforma SLOGA. Tradicionalno poteka tretji teden novembra. V tem času se v mnogih evropskih državah godijo raznovrstni dogodki, izpostavljajoči vprašanja družbene izključenosti, globalne soodvisnosti/nepravčinosti in solidarnosti.

Na spletni strani tuditi.si so globalno učenje oz. izobraževanje citirano opredelili kot navedeno. “Globalno izobraževanje je izobraževanje, ki ljudem odpre oči in um za dojemanje stvarnosti tega sveta in jih spodbuja za delovanje, ki vodi k svetu večje pravičnosti, enakosti in človekovih pravic za vse.” (vir: https://tuditi.si/globalno-ucenje/#tab-id-3-active)

Globalno učenje zajema:

  • razvojno izobraževanje;
  • izobraževanje o človekovih pravicah;
  • izobraževanje o trajnostnem razvoju;
  • izobraževanje za mir in preprečavanje konfliktov;
  • medkulturno izobraževanje.

Na OŠ Idrija teden koordinira učiteljica Marija Majnik, z raznimi dejavnostmi pa sodelujejo tudi učenci in učitelji ter učiteljice skupin podaljšanega bivanja.