Zdrava šola

Projekt Zdrava šola na kratko pomeni celostno vključevanje šol, promocijo zdravja ter vzgojo za zdravje z namenom krepitve zdravja ter usmerjanja v opuščanje nezdravega vedenja.

Slovenska mreža zdravih šol je bila sprva formirana leta 1993 z dvanajstimi vključenimi šolami. Deluje s podporo Ministrstva za zdravje, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, na državni ravni pa jo koordinira Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Po 25 letih nacionalnega projekta so rezultati vidni v široki stabilni mreži šol, ki z različnimi dejavnostmi stremijo k ohranjanju in izboljševanju zdravja učencev, staršev in učiteljev.

Na OŠ Idrija v okviru Zdrave šole o pomembnosti zdravja in zdravih navad učence ozaveščamo tudi preko aktivnosti podaljšanega bivanja.