V PODALJŠANEM BIVANJU SMO DOBILI NOVE ŽOGE

Na Osnovni šoli Idrija je v letošnjem šolskem letu v program podaljšanega bivanja vpisanih 308 učencev od 1. do 5. razreda. Za učence so igre, ki se jih v podaljšanem bivanju igrajo, le zabaven način, da za nekaj časa prekinejo s šolskimi obveznostmi, učitelji pa vemo, da se v tem času opravljajo številne funkcije, povezane z razvojem otroka. 

Žoga, ki je najpogostejši pripomoček za zabavo naših učenk in učencev, nudi priložnost za različne skupinske igre. Učencem omogoča učenje sodelovanja v skupini, pogajanja, reševanja nesoglasij in postavljanja zase. S tem, ko so učenci v skupni igri, prevzamejo nadzor nad igro in odgovornost za rezultat celotne ekipe. Ker se od njih zahteva, da spoštujejo navodila igre, pridobivajo tudi občutek za čas ter urijo veščine vodenja in odločanja. Nenazadnje pa aktivnosti z žogo izboljšujejo sposobnost prostorskih predstav, razvijajo koordinacijo celotnega telesa, ravnotežja in spodbujajo natančnost.

Vsekakor je vpliv iger z žogo ogromen in tega se zaveda tudi podjetje Kolektor, ki je s tokratno donacijo dvajsetih žog omogočilo, da bodo učenke in učenci skozi igre krepili zdravje, razvijali zdravo športno tekmovanje, ustvarjalnost in spodbujali razvoj socialnih veščin. 

Iskrena hvala.

Avtorica fotografije: Urša Erjavec

PISEMSKI PRIJATELJ

DOPISUJEMO SI LAHKO TUDI TAKO, DA SI PISMA NAPIŠEMO Z ROKO

V podaljšanem bivanju so se učenci iz skupine 3. b in 4. a dopisovali s svojim pisemskim prijateljem v sklopu projekta Teden pisanja z roko.  Namesto pogosto uporabljenih aplikacij za dopisovanje kot sta Snapchat in Viber, so uporabili kar svinčnik in papir. Sporočila pa so pustili v nabiralniku, ki ga je vsak učenec tudi okrasil.

POMLADNA OLIMPIJADA V PB

Po dveh letih premora smo letos lahko ponovno organizirali Pomladno olimpijado. Učiteljice in učitelj podajšanaga bivanja smo pripravili različne dejavnosti za učence razredne stopnje in ONIS, ki so vključeni v podaljšano bivanje. Veliko zanimanja je bilo za igre z žogo: nogomet, košarko in petelinček, učenci pa so se zabavali tudi pri vlečenju vrvi, balinanju, igrah s padalom, pri Lambada plesu, igri z veliko vrvjo ter Twisterju.